Membership Application Form – Download form here (PDF 280kb)


Ga Poem

MINIBA? MINIEBA?

Inspired by Bro. Attoh Quarshie of GaShikpon
Game anon fame.

Miniba? Minieba?
Mini nonn wobahoomo
Ni ahee?
Ani Nye hiann ekpakpaino ake
Gasee gbe dzi gbe lo?

Read more >>